Velkommen i køkkenet,

til børn i alle aldre

Værd at vide før kursusstart

Aflysning

Aflysning af et kursus skal ske minimum 5 hverdage forinden kursets start pr. mail. Opfyldes deadline ikke, vil Københavns Kommune blive opkrævet det fulde beløb for kursusafholdelse.

Måltidet

Der indgår altid et måltid på kurset, der passer til temaet, og som regel er resultatet af børnenes egne anstrengelser i køkkenet. På de fleste kurser er måltidet frokost, og på kurser i daginstitutioner er det et mellemmåltid. I skal derfor ikke medbringe madpakker / planlægge mad til det måltid, som kurset overlapper med. På et enkelt kursus ”Julesmåkager” vil den praktiske madlavning kun bestå af søde sager, og derfor skal I selv stå for en supplerende frokost/mellemmåltid.

Lærerdeltagelse ved forløb for skoleklasser

Skoleklasser skal hver dag ledsages af minimum én lærer på alle kursusdage. Som lærere har I det overordnede pædagogiske ansvar både i pauser og i undervisningen. Vi tilrettelægger dagene med henblik på, at I deltager aktivt i kurset, ved f.eks. at assistere underviseren, løse mindre opgaver, hjælpe grupper i mål med det praktiske arbejde mv. Det er vores mål, at også lærere forlader kurserne med ny inspiration til at bruge madlavning i undervisningen.

Pædagogdeltagelse ved forløb for daginstitutioner

Ved forløbene skal deltage to medarbejdere. Underviseren tilrettelægger slagets gang, står for al forberedelse og selve undervisningen, og ellers gennemfører vi forløbet som en fælles opgave. I har det overordnede ansvar for børnene under forløbet. Det er vores mål, at også pædagoger får ny inspiration til at bruge madlavning og andre aktiviteter med mad og måltider i det pædagogiske arbejde.

Spørgsmål

Hvis I har spørgsmål eller kommentarer til et kursus kan I rette henvendelse til os. Se kontaktoplysningerne her.

Vær klar til forholdene

Hvis I er tilmeldt et udendørskursus, så tag tøj på til at opholde jer udendørs i et par timer.