Velkommen i køkkenet,

til børn i alle aldre

Madmod, velsmag, læring og samarbejde i køkkenet

Mod På Mad er madkurser for børn i folkeskoler og daginstitutioner i Københavns Kommune.

Her kan børnene slippe deres indre kok løs og opleve en verden af gode råvarer, håndværk og fællesskab i selskab med dygtige og erfarne undervisere fra Meyers Madhus. Kurserne foregår i køkkenerne i Meyers Madhus på Nørrebrogade 52 eller hos jer.

Året igennem tilbyder vi kurser med afsæt i årstiden og højtiderne eller et bestemt håndværk som bagning eller pizzamageri i vores brændefyrede stenovn. Andre kurser udforsker verdens køkkener i f.eks. Mellemøsten eller Indien, og når sæsonen er til det, tager vi ud i det spiselige byrum og finder vilde råvarer.

Du kan finde alle aktuelle kurser i vores booking-system via linket øverst på denne side. Kurserne er gratis for folkeskoler og daginstitutioner i Københavns Kommune.

Madkurser skræddersyet til jer

Alle kurser bygger på et tema, der giver mulighed for at fordybe og dygtiggøre sig i lige netop det, der er mest meningsfyldt for jer.

Mod På Mad for skoler

Kurserne kan bookes til indskoling, mellemtrin eller udskoling. De fleste kurser foregår i Meyers Madhus. Enkelte kurser afholdes hos jer. Kurserne har en varighed af en eller to dage. En kursusdag er som udgangspunkt 4 aktive timer i køkkenet fra 09:30-13:30. Dagen afsluttes med et fælles måltid, som vi står for som en del af forløbet. Med afsæt i det kulinariske tema spiller kurserne ind i Fælles Mål, hvor alle kurser forholder sig til fælles mål for madkundskab, dansk og matematik. Mange kurser løser endvidere fælles mål for fysik-kemi, biologi og geografi.

Læs mere her, hvor vi har samlet alt praktisk info omkring kurserne.

Mod På Mad for daginstitutioner

Kurser til daginstitutioner afholdes altid hos jer. Når man booker et kursus, booker man til to hold af op til 22 børn hver. På dagen kommer vi ud til jer og afholder to ens forløb af to timer – et om formiddagen fra 9:15-11:15 for den ene gruppe børn og fra 12:15-14:15 for den anden gruppe. Begge grupper af børn afslutter dagen med et eftermiddagsmåltid. Eftermiddagsmåltidet er inkluderet i forløbet, så I skal ikke planlægge mad til de børn, der er med. Alle kurser til daginstitutioner kan bookes af både vuggestuer og børnehaver, og så tilrettelægger vi forløbene derefter. Alle kurser understøtter flere af de seks læreplanstemaer, og vores undervisere kan give en oversigt over hvilke og hvordan.

Kurser udbudt til børnehaver og vuggestuer foregår i jeres egne institutioner. Dette står specificeret på kursus-beskrivelsen, når man booker.

Om undervisningen

Uanset tema bygger alle vores kurser på nogle gennemgående principper:

Nysgerrighed, madglæde og sanselighed skal være drivkræfter for læring

Alle kursusforløb bygges op, så vi fra starten møder børnene med sanselige indtryk, der stimulerer nysgerrigheden og inviterer børnene ind i en verden af madglæde og spændende madoplevelser. Kendskab til grundsmagene og de andre sanseindtryk – aroma, konsistens og det visuelle – er afsæt for al undervisning.

Velsmag og sundhed er to sider af samme sag

At give børnene viden om og kompetencer til at træffe sunde valg og udvikle varierede madvaner er et gennemgående mål. I vores optik er det afgørende, at vi ikke møder børnene med formaninger men med håndgribelig inspiration til at træffe sunde valg.

Økologi og bæredygtighed integreret i praksis

Ethvert valg af råvarer er direkte relateret til verden omkring os og hensynet til miljø, klima og bæredygtighed. Det indgår altid i fortællingen om råvarernes oprindelse og dyrkningsmåde som en naturlig del af råvarekendskabet.

Fællesskab og samarbejde

Alle forløb tilrettelægges, så børnene bruger hinanden og udfordres til at samarbejde, hjælpe, planlægge, kommunikere og lege. Det gode, fælles måltid og de gunstige og trygge rammer omkring det er altid i centrum i forløbene.

Varieret undervisningsform

Praktisk arbejde med råvarer – klargøring, forarbejdning, tilberedning, forædling – vil indgå i alle forløb. For at skabe variation og udfordre børnene bruger vi forskellige undervisningsformer, der kan kombineres alt efter alder/klassetrin. Og f.eks. kan udfordre børnene til at udføre en proces, de har set, følge en opskrift, selv designe en ret eller selv skrive ned, hvad de gør, og dermed skabe deres egen opskrift.

Efter kurset

For at sikre, at kurserne får et videre liv, får I som deltagere en pakke med opskrifter, øvelser, læringspunkter og forslag til at arbejde videre med indholdet fra kurset efterfølgende, hvis I ønsker det.